top of page

משלוחים והחזרות

משלוחים והחזרות

משלוחים

הזמנה באתר תתבצע באמצעות הוספת המוצר לסל הקניות. לאחר בדיקת ההזמנה על ידי נציג מכירות תשלח אליך הודעה המאשרת את קיום ההזמנה. במקרים בהם יעלה הצורך, יצור נציג המכירות קשר טלפונית. ההזמנה תקפה רק לאחר הוצאת חשבונית וביצוע תשלום. עצם מילוי הפרטים וביצוע ההזמנה באתר אינו מהווה ביצוע עסקה. מחיר המשלוח יימסר לך עם אישור ההזמנה בהתאם לכתובתך והיקף המשלוח. במעמד אספקת המוצר יתכן ותידרש להציג לשליח מסמך מזהה רשמי עם תמונה ואשר פרטיו תואמים את פרטי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה ולחתום על קבלת המוצר. בעת מסירת המוצר, המסמך המזהה יצולם על ידי השליח לצורך אימות קבלת המוצר;

החזרות והחלפות

רכישה באמצעות אתר האינטרנט הינה עסקת מכר מרחוק כמפורט בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 וביטול עסקת מכר מרחוק תתאפשר בהתאם לתנאים הקבועים בחוק;

החברה אחראית כלפי הלקוח לכך שהמוצר תקין ותואם את תאורו באתר. רוכש הטוען כי המוצר שברשותו הגיע לידיו כשהוא פגום, ישיב אותו לכתובת החברה, לאחר תיאום מראש, והיא תחליט, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, האם המוצר אכן פגום באופן שהחברה אחראית להחליפו. היה והחברה החליטה כי האחריות חלה עליה, היא תחליף את המוצר ללא עלות, אולם אם אין מוצר זהה במלאי מכל סיבה שהיא, תחליף החברה את המוצר הפגום במוצר שווה ערך ו/או יקר יותר ובכפוף לדין;

bottom of page