top of page

בריילו

בריילו הוא מותג ייחודי השואב השראה מברייל כצורת כתיבה. דרך התקשורת הייחודית הזו גרמה להם לאמץ את השפה כאלמנט מרכזי בעיצוב המוצרים שלהם.
bottom of page